För jägaren

Hos oss kommer jägaren kunna lämna in vilt och få betalt för det. Viltet styckas och förädlas av vår styckare och därefter säljs det ut på marknaden via olika kanaler, såsom till privatpersoner, detaljhandeln, restaurang/konferens och till den offentliga sektorn.

Viltmakeriet kommer i första hand att arbeta med vildsvin men även dovhjort, rådjur, kronhind och kalvar under säsong.

Vi kommer ha som krav för de jägare som vill lämna in sitt vilt till oss att de har genomgått en kurs för Viltundersökare. Kommande utbildningar

Ett rätt skjutet vilt ger en bättre kvalité på köttet. Att få ut vildsvinsköttet på marknaden gagnar hela cirkeln. Om bra vildsvinskött kommer ut på marknaden kommer efterfrågan att öka. Vildsvinsstammen behöver kontrolleras. Vildsvinskött är ett bra miljöval. Djuret dör i sin rätta miljö, det är närproducerat och dessutom är smaken av väldigt hög klass.

Tillsammans kommer vi att kunna få hjulet att snurra!

Prislista vid leverans av vilt till oss

Vildsvin 0-9,9kg

0:-/kg

Vildsvin 10-44,9kg

25:-/kg

Vildsvin 45kg+

20:-/kg

Rådjur

35:-/kg

Dovhjort, Kronhind, Kronkalv

35:-/kg

Välkommen att bli en av våra leverantörer.

Som leverantör till Viltmakeriet kommer du få tillgång till vårt mottagningsrum,
där du kan hänga in viltet vilken tid på dygnet som helst.

Villkor för att leverera vilt till Viltmakeriet

Endast registrerade jägare som genomgått Viltundersökarutbildning får lämna in vilt till oss. 

Generellt gäller god hygien vid hanterandet av viltet:

 • Plasthandskar ska användas vid kontakt med eventuellt avhudat vilt.
 • Övertäckning av viltet ska ske vid transport.
 • Buk och brösthåla ska inte läggas mot marken efter uttagandet.

Innan viltet hängs in och rapporteras:

 • Djuret ska vara urtaget och sotat.
 • Kroppar får inte ha varit staplade på varandra under transport.
 • Kroppar får inte ha spolats med vatten, sprit e dyl. 
 • Däremot ska kropparna i möjligaste mån vara rengjorda på utsidan.
 • Kroppen ska vara direktlevererad och inte ha varit nedkyld innan leverans.


Provtagningar

Vi ansvarar för såväl trikin som cesiumtest och veterinärbesiktning av inlämnat vildsvin. Självkostnadspris ca 1000 kr. Veterinärbesiktning sker på alla viltarter.

Cesiumtest tas på vildsvin skjutet i både Uppsala län och Västmanlands län. Becquerelvärdet får ej (för närvarande) överstiga 1500 Bq/kg  på kött som ska säljas vidare. Värden över det gör att vi inte kan sälja det köttet ut på marknaden, vilket innebär att vi inte heller kan betala jägaren för inlämnat vilt som överstiger gränsvärdet. Om cesiumvärden är högre än 1500 becquerel på inlämnat vilt så finns följande alternativ:

 • Jägaren hämtar tillbaka viltet – 0 kr
 • Grovstyckat och levererat i plastpåsar – 30 kr per kg
 • Komplett detaljstyckat ca 35 % färs vacuumförpackat – 50 kr per kg
 • Lantbrukstjänt hämtar viltet till destruktion – 6 kr per kg (bekostas av jägaren)

Det är inga problem att äta vildsvinskött med högre värden än 1500 becquerel men det bör då ske med viss frekvens. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Vid inhängning:

Märk djuret med numrerad plastbricka som hängs på slaktgalgen eller valfri klöv.

Väg kroppen (utan organ) på transportvågen.

Registrera in djuret på Mina sidor www.viltmakeriet.se eller fyll i blankett manuellt och lägg på avsedd plats vid inhängning.

Fyll i Livsmedelverkets blankett ”Intyg och underrättelse” digitalt och mejla eller för hand om lägg i avsedd plats vid inhängning.

Utbetalning/Avräkning:

Utbetalning baseras alltid på **slaktvikten. Viltmakeriet förbehåller sig rätten att avlägsna kroppsdelar med stora skottskador, blodansamlingar eller övriga otjänliga delar av kroppen.

Utbetalning sker efter hantering och styckning av levererade djur månadsvis.

*Nuvarande taxa 1080kr/kropp hantering samt 5 kr/kg bruttovikt slaktavfall

**Slaktvikten syftar på djurkroppens vikt utan inälvor, skalle, hud och underben, i normalfall minus ev skottskador ca 50-55% av bruttovikten.

Grundtanken hos dig som leverantör ska givetvis vara att du som jägare/leverantör/konsument skulle vilja äta av detta djur? 
Är svaret är ja – leverera till oss, om det är nej – kassera djuret själv!
Med andra ord:
Sitter skottet som det ska?
Är djuret proffsigt urtaget och sotat?
Ä
r det transporterat på rätt sätt och i övrigt proffsigt hanterat?
Välkommen att hänga in djuret!