OM OSS

Viltmakeriet AB är en vilthanteringsanläggning (VHA) i Fjärdhundra utanför Enköping. 

Vi  tar emot vildsvin, rådjur, dovhjort samt kronhjortshind och kalv. Vårt fokus ligger på vildsvin. 

Lokala jägare, som blir leverantörer till oss, kan lämna in vilt även nattetid via ett mottagningsrum.

Som vår leverantör lämnar du in skjutet vilt och får betalt för det. Djuren styckas och förädlas av vår styckare och därefter säljs viltet ut på marknaden via olika kanaler, såsom till privatpersoner, detaljhandeln, restaurang/konferens och till den offentliga sektorn.

Som privatperson kommer du kunna köpa färskt och fryst vilt via oss. Vi kommer att sälja köttlådor i olika varianter och styckdetaljer enligt vårt sortiment. 


DET NATURLIGA VILTKÖTTET

Att äta vilt är ännu ingen vardaglig företeelse i det stora flertalet hushåll i Sverige. Av den totala köttkonsumtionen i vårt land svarar viltkött för mindre än 5%. 

Vildsvin och annat klövvilt är en viktig nationell resurs. Det är dags att höja blicken och i ett vidare perspektiv lyfta fram viltköttets kvalitet som ekologisk och klimatsmart mat och ta vara på skogens skafferi. Ingen miljöpåverkan, korta transporter, inga tillsatser – en helt ren naturprodukt.

Vildsvinskött är det viltet är det vilt som smakar minst vilt och kan användas till ett brett användningsområde.

Det pågår ett stort nationellt arbete för att kunna få ut vildsvinsköttet på marknaden https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-mer-vildsvinskott-na-konsumenterna 

 

VI PÅ VILTMAKERIET

Bakom Viltmakeriet står Conny Vig och Lotta Hermansson. Vi är framförallt entreprenörer med lång erfarenhet som har ovärderlig hjälp i detta projekt av personer som kan den här branschen. 

Vår styckare heter Rickard Nekby. Han har en lång och gedigen bakgrund inom yrket och vi känner oss helt trygga i hans händer.