Viltmakeriet AB kommer att spara de personuppgifter som du lämnar i samband med kontakt eller när du blir kund hos oss. 

För dig som är vår kund behöver vi dina personuppgifter för att kunna hantera administration, ekonomi och kontakt kring leverans av djur till vår Vilthanteringsanläggning. 

För dig som tar kontakt med oss för information runt vår verksamhet eller köp av våra produkter behåller vi dina personuppgifter så länge kommunikationen mellan oss är aktuell.

Uppgifterna sparas dessutom för eventuella lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När dessa krav har uppnåtts kommer personuppgifterna att raderas.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.