Produkter

Vi kommer att starta upp Viltmakeriet i liten skala för att kunna hitta en balans mellan tillgång och efterfrågan. Utbudet kommer att variera över tid och vi startar med detta sortiment. Priserna är satta för den privata marknaden men vi arbetar även med restaurang/konferens, detaljhandeln och den offentliga sektorn. Kontakta oss för ett personligt möte så diskuterar vi fram ert personliga upplägg.